vus

Nhận ngay học bổng

với mỗi lần giới thiệu thành công

vus

CÁC BƯỚC THAM GIA

  • Gửi thông tin bạn bè

  • Người được giới thiệu đăng ký học tại VUS

  • Người giới thiệu nhận e-voucher học bổng qua email

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giới thiệu được xem là thành công khi Người được giới thiệu chính thức đăng ký học tại hệ thống VUS.

Học bổng 200,000 VNĐ sẽ được áp dụng cho khóa học tiếp theocủa Người giới thiệu

Xem Điều kiện & Điều khoản chi tiết tại đây

GIỚI THIỆU NGAY

Giới thiệu bạn bè học Anh ngữ tại VUS để nhận ưu đãi hấp dẫn

Thông tin Người giới thiệu

Thông tin Người được giới thiệu 1

Thông tin Người được giới thiệu 2

THÊM NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU

Tôi xác nhận rằng Người được giới thiệu đã đồng ý cho tôi cung cấp thông tin liên lạc của Người Được Giới Thiệu cho VUS và VUS có thể liên lạc trực tiếp với Người Được Giới Thiệu về chương trình học của VUS

vus

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN